Majetkový Holding, a.s.
<- FINANČÉ SPRÁVY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Dokumenty spoločnosti:

V tejto sekcii sú zverejnené tzv. regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

.:. rok 2020 .:. rok 2019 .:. rok 2018 .:. rok 2017.:. rok 2016 .:. rok 2015 .:. rok 2014 .:. rok 2013 .:. rok 2012
.:. rok 2011 .:. rok 2010 .:. rok 2009 .:. rok 2008 .:. rok 2007 .:. rok 2006 .:. rok 2005 .:. rok 2004 .:. rok 2003↓ dokumenty v roku 2020 ↓

- správa audítora výročná správa k 31.12.2019 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2019 ↓

- správa audítora výročná správa k 31.12.2018 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2018 ↓

- správa audítora za rok 2017 a výročná správa k 31.12.2017 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2017 ↓

- výročná správa za rok 2016 - doplnenie (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2017 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2015 - doplnenie (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2016 - doplnenie (dokument Pdf)

- správa audítora za rok 2016 a výročná správa k 31.12.2016 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2016 ↓

- polročná finančná správa za I. polrok 2016 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2015 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2015 ↓

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015 (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2015 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2014 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2014 ↓

- Doplnenie polročnej finančnej správy za I. polrok 2014. Výkaz ziskov a strát (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014 (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2014 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2013 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2013 ↓


- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013 (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2013 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2012 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2012 ↓


- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012 (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za I. polrok 2012 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2011 (dokument Pdf)


↓ dokumenty v roku 2011 ↓


- druhé predbežné výhlásenie (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za za I. polrok 2011 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2010 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2010 ↓


- doplnenie polročnej finančnej správy za rok 2010 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za obdobie od 1.1.2010 do 30.9.2010 (dokument Pdf)

- polročná finančná správa za za I. polrok 2010 (dokument Pdf)

- doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2009 (dokument Pdf)

- predbežné výhlásenie za za I. štvrťrok 2010 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2009 (dokument Pdf)

- finančná správa za rok 2009 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2009 ↓


- doplnenie polročnej finančnej správy za I. polrok 2009 (dokument Pdf)

- doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2008 (dokument Pdf)

- predbežné vyhlásenie za III. štvrťrok 2009 (dokument Pdf)

- priebežná správa za I. polrok 2009 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2008 (dokument Pdf)

- ročná finančná správa za rok 2008 (dokument Pdf)

- predbežné vyhlásenie za I. štvrťrok 2009 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2008 ↓


- doplnenie polročnej finančnej správy za I. polrok 2008 (dokument Pdf)

- doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2007 (dokument Pdf)

- predbežné vyhlásenie za III. štvrťrok 2008 (dokument Pdf)

- priebežná správa za I. polrok 2008 (dokument Pdf)

- predbežné vyhlásenie za I. štvrťrok 2008 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2007 (dokument Pdf)

- riadna účtovná závierka za rok 2007 (dokument Pdf)
↓ dokumenty v roku 2007 ↓


- priebežná správa za I. polrok 2007 (dokument Pdf)

- ročná finančná správa za rok 2006 (dokument Pdf)

- výročná správa za rok 2006 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2006 ↓


- ročná finančná správa za rok 2005 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2005 ↓


- ročná finančná správa za II. polrok 2004 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2004 ↓


- ročná finančná správa za rok 2003 (dokument Pdf)↓ dokumenty v roku 2003 ↓


- ročná finančná správa za rok 2002 (dokument Pdf)