Majetkový Holding, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Majetkový Holding, a.s.
Prievozská 2/A
821 09 Bratislava
IČO: 35 823 364
odd. Sa, vložka 2846/B

Adresa spoločnosti:

Majetkový Holding, a.s.
Staromestská 3
811 03 Bratislava
tel.: 02/335-27-111
fax: 02/335-27-119
e-mail: mholding@mholding.sk
web: www.mholding.sk