Majetkový Holding, a.s.

Majetkový Holdig, a.s.,

je kapitálovo silná spoločnosť s otvoreným systémom riešenia interdisciplinárnych projektov so zachovaním špecifického prístupu k jednotlivým klientom.

Pre riešenie jednotlivých projektov vytvárame tímy odborníkov schopných poskytnúť rýchle a kvalitné služby na vysokej profesionálnej úrovni v rôznych sférach činnosti.

Regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

.:. Informácie pre akcionárov:

Dňa 20.6.2017 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
18.05.2017.

.:. Aktualizácia hosp. údajov:

Majetkový Holding, a.s. zverejnil finančnú správu za I. polrok 2017 .
17.05.2017.

.:. Aktualizácia hosp. údajov:

Majetkový Holding, a.s. zverejnil ročnú finančnú správu za rok 2016 .
28.04.2017.

.:. Informácie pre akcionárov:

Dňa 17.01.2017 o 10:00 sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s., miesto konania Hodžovo nám. 4 (budova Tatra centrum) 811 06 Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
13.12.2016.