Majetkový Holding, a.s.

Majetkový Holdig, a.s.,

je kapitálovo silná spoločnosť s otvoreným systémom riešenia interdisciplinárnych projektov so zachovaním špecifického prístupu k jednotlivým klientom.

Pre riešenie jednotlivých projektov vytvárame tímy odborníkov schopných poskytnúť rýchle a kvalitné služby na vysokej profesionálnej úrovni v rôznych sférach činnosti.

Regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

.:. Informácie pre akcionárov :
Oznámenie pre akcionárov zverejnená dňa 4.4.2018 v Hospodárskych novinách.
Emitent oznamuje akcionárom spoločnosti, že v prípade nejasností súvisiacich s obsahom zverejneného oznámenia môžu kontaktovať priamo spoločnosť SBF, a.s. na telefónnych číslach 041/50-78-753, 041/50-78-744 a 041/50-78-743.
Ďalšie informácie z tlače nájdete v tu.
5.4.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :
Povinná ponuka na prevzatie zverejnená dňa 29.12.2017 v Hospodárskych novinách.
Ďalšie informácie z tlače nájdete v tu.
4.1.2018.

.:. Nová sekcia :
V tejto novej sekcii nájdete prehľad zverejnených informacií Spoločnosťou v tlačených mediách.
Dňa 28.11.2017 bola zverejnená Inzercia v Hospodarskych novinách.
5.12.2017.

.:. Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia z 15.11.2017 :
Výsledky z hlasovania si možete stiahnuť tu (dokument Pdf).
Všetky informácie ohľadom konaného MVZ nájdete tu.
28.11.2017.