Majetkový Holding, a.s.

Majetkový Holdig, a.s.,

je kapitálovo silná spoločnosť s otvoreným systémom riešenia interdisciplinárnych projektov so zachovaním špecifického prístupu k jednotlivým klientom.

Pre riešenie jednotlivých projektov vytvárame tímy odborníkov schopných poskytnúť rýchle a kvalitné služby na vysokej profesionálnej úrovni v rôznych sférach činnosti.

Regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovDôležité informácie pre AKCIONÁROV.Spracúvanie osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 do dňa 27.4.2016 (ďalej ako GDPR) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

.:. Informácie pre akcionárov:
Dňa 13.8.2020 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
03.07.2020.

.:. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2019 :

Zápisnicu z riadneho valného zhromaždenia konaného 17.06.2019 si môžete stiahnuť tu (dokument Pdf).
03.07.2019.

.:. Informácie pre akcionárov:
Dňa 17.6.2019 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
16.05.2019.

.:. Informácie pre akcionárov:
Dňa 26.10.2018 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
26.09.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :
Oznámenie pre akcionárov zverejnená dňa 20.7.2018 v Hospodárskych novinách.
Ďalšie informácie z tlače nájdete v tu.
5.4.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :
Vzor plnomocenstva na prevzatie listinných akcií Majetkového Holdingu, a.s. si môžete prevziať tu.
16.5.2018.