Majetkový Holding, a.s.

Majetkový Holdig, a.s.,

je kapitálovo silná spoločnosť s otvoreným systémom riešenia interdisciplinárnych projektov so zachovaním špecifického prístupu k jednotlivým klientom.

Pre riešenie jednotlivých projektov vytvárame tímy odborníkov schopných poskytnúť rýchle a kvalitné služby na vysokej profesionálnej úrovni v rôznych sférach činnosti.

Regulované informácie v zmysle zákona o Burze cenných papierov 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovDôležité informácie pre AKCIONÁROV.Spracúvanie osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 do dňa 27.4.2016 (ďalej ako GDPR) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

.:. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2019 :

Zápisnicu z riadneho valného zhromaždenia konaného 17.06.2019 si môžete stiahnuť tu (dokument Pdf).
03.07.2019.

.:. Informácie pre akcionárov:
Dňa 17.6.2019 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
16.05.2019.

.:. Informácie pre akcionárov:
Dňa 26.10.2018 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava. Dokumenty k VZ si môžete pozriet tu.
26.09.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :
Oznámenie pre akcionárov zverejnená dňa 20.7.2018 v Hospodárskych novinách.
Ďalšie informácie z tlače nájdete v tu.
5.4.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :
Vzor plnomocenstva na prevzatie listinných akcií Majetkového Holdingu, a.s. si môžete prevziať tu.
16.5.2018.

.:. Informácie pre akcionárov :

Dodatočná výzva na vyzdvihnutie listinných akcií

Vážení akcionári,
oznamujeme Vám, aby ste si svoje listinné akcie spoločnosti Majetkový Holding vyzdvihli v dodatočnej lehote od 14.05.2018 do 13.06.2018 vrátane. Listinné akcie si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni, v čase od 9:00 do 15:00 hod., v sídle SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina (v centre mesta pri Pošte 1, oproti Poštovej banke vo dvore pri Bábkovom divadle). Môžete tak urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorému udelíte písomné plnomocenstvo s Vaším úradne overeným podpisom. V plnomocenstve musí byť uvedené najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo Vás aj splnomocnenej osoby a rozsah úkonov, na ktoré splnomocnenca splnomocňujete.Osoba pri vyzdvihnutí akcií je povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti a v prípade právnickej osoby aj platným výpisom z Obchodného registra. Prosíme, aby ste rešpektovali miesto určené pre vyzdvihnutie listinných akcií a nežiadali zaslanie akcií poštou. Pokiaľ máte pochybnosti ako postupovať, napr. v prípade dedenia, zahraničného plnomocenstva a pod., požiadajte o informácie telefonicky (041/50 78 753, 744, 743) alebo e-mailom (info@sevis.sk).
30.4.2018.