Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ konané dňa 26.10.2018:

Dňa 26.10.2018 o 10:00 sa konalo riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- Zoznam mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti (dokument Pdf)

- Nové úplné znenie stanov spoločnosti Majetkový Holding, a.s. (dokument Pdf)

- zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 26.10.2018 (dokument Pdf)