Majetkový Holding, a.s.
<- VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Vyberte si prosím rok konania valného zhromaždenia (VZ):- Riadne VZ konané v auguste 2020

- Riadne VZ konané v júni 2019

- Riadne VZ konané v októbri 2018

- Mimoriadne VZ konané v novembri 2017

- riadne VZ konané v roku 2017

- mimoriadne VZ konané v januári 2017

- riadne VZ konané v roku 2016

- riadne VZ konané v roku 2015

- mimoriadne VZ konané v roku 2014

- riadne VZ konané v roku 2014

- riadne VZ konané v roku 2013

- mimoriadne VZ konané v roku 2013

- riadne VZ konané v roku 2012

- riadne VZ konané v roku 2011

- riadne VZ konané v roku 2010