Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa bude konať dňa 17.06.2024:

Dňa 17.6.2024 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava.

- Pozvánka na riadne valnéhé zhromaženie Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)