Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa bude konať dňa 13.06.2023:

Dňa 13.6.2023 o 10:00 sa bude konať riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v AUŠPIC restaurant&lounge, Viedenská cesta 24, 851 01 Bratislava.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)