Majetkový Holding, a.s.
<- INFORMáCIE O SPOLOČNOSTI / PROFIL
.:. Informácie o spoločnosti uvedené v tlači:

- inzercia v Hospodárskych novinách zo dňa 20.7.2018.

- inzercia v Hospodárskych novinách zo dňa 4.4.2018.

- inzercia v Hospodárskych novinách zo dňa 9.01.2018 - spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady. (dokument Pdf)

- inzercia v Hospodárskych novinách zo dňa 28.11.2017 (dokument Pdf)