Majetkový Holding, a.s.
<- INFORMáCIE O SPOLOČNOSTI / PROFIL
.:. Dokumenty spoločnosti:

- nové znenie stanov akciovej spoločnosti Majetkový Holding, a.s.(dokument Pdf)

- zápisnica z valného zhromaženia Majetkového Holdingu, z 22.6.2010 (dokument Pdf)

- zápisnica z valného zhromaženia Majetkového Holdingu, z 24.6.2009 (dokument Pdf)

- Stanovy akciovej spoločnosti Majetkový Holding, a.s. /úplné znenie/ (dokument Pdf)

- zápisnica z valného zhromaženia Majetkového Holdingu, z 10.6. 2008 (dokument Pdf)

- vzor plnej moci Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- zápisnica z valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. konaného v júni 2007 (dokument Pdf)